maandag, 21. april 2008 - 14:57

Samenwerking ter verbetering leefbaarheid woonomgeving

Epe

Een groot aantal organisaties voor wonen, onderwijs, welzijn en zorg (waaronder Koppel, Triada, gemeente en politie) heeft afspraken gemaakt over hun samenwerking voor leefbaarheid en veiligheid. Een goede samenwerking kan zowel op beleidsmatig als uitvoerend niveau de leefbaarheid in de directe woonomgeving verbeteren.

Bij leefbaarheid kan het gaan over aspecten van wonen, welzijn, zorg en veiligheid. Andere aspecten zoals jeugd, onderwijs, ouderen, kunst en cultuur kunnen hierbij ook betrokken worden. Hiermee proberen de organisaties situaties te voorkomen waarbij meerdere hulpverlenende instanties betrokken zijn en een éénduidige aanpak ontbreekt.

Om de afspraken kracht bij te zetten is door de partijen een convenant ondertekend. Hierin spreken de verschillende partners af dat ze nauw samenwerken om de leefbaarheid in de gemeente Epe te verbeteren. Uitgangspunten van de aanpak zijn:

· Probleem aanpakken en oplossen met betrokkenheid van inwoners.
· Problemen van vandaag en morgen aanpakken en op korte termijn oplossen.
· Een tijdelijke werkgroep onderzoekt problemen die niet direct op te lossen zijn of die een structureel karakter hebben. De werkgroep adviseert vervolgens over een oplossing.

De bovenstaande aanpak is uitgebreid getest tijdens het project ‘Bevordering Leefbaarheid’ in de wijk Berkenoord 2 in Vaassen. Deze werkwijze wordt nu uitgewerkt voor de hele gemeente Epe.
Provincie:
Tag(s):