dinsdag, 25. maart 2008 - 16:47

Samenwerking tussen Toon Hermans Huis en Kankercentrum Maastricht

Roermond

Het nieuwe Kankercentrum van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (voorheen azM) en het Toon Hermans Huis Maastricht (THHM) gaan actief samenwerken om de zorg te verbeteren voor mensen die te maken hebben met kanker. Dit is de achterliggende gedachte van de overeenkomst die dinsdag 25 maart is ondertekend door beide voorzitters van de instellingen.

Kanker en de gevolgen van de behandeling hebben niet alleen lichamelijk veel invloed op het leven van de patiënt. Ook emotioneel heeft de patiënt en zijn naaste omgeving veel te verwerken. Sommige mensen met kanker kunnen met de steun van partner, familie en vrienden een manier vinden om met hun omstandigheden om te gaan. Anderen hebben behoefte aan aanvullende ondersteuning.

Binnen het Kankercentrum is niet alleen aandacht voor lichamelijke problemen, maar ook voor emotionele, sociale of zingevingproblemen van mensen. Het Kankercentrum beschikt daartoe over een aantal hulpverleners, zoals maatschappelijk werkers, psycholoog en geestelijk verzorger. Deze zijn gespecialiseerd in ondersteuning en begeleiding van mensen met kanker.

Het Toon Hermans Huis Maastricht is een positieve instelling voor mensen die te maken hebben met kanker. Het aanbod is gericht op mensen die zelf kanker hebben of hebben gehad, naasten en nabestaanden. Het gaat daarbij om niet medische zaken. Lezingen, schilderles, yoga, koopworkshops, massage, wandelingen, een café en een informatiecentrum. De sfeer is warm, open en positief. Iedereen is welkom.

Het Toon Hermans Huis Maastricht beschikt over ook de mogelijkheid om in een persoonlijk gesprek informatie te geven over de mogelijkheden op het gebied van de psychosociale zorg en mensen desgewenst in direct contact te brengen met een passende hulpverlener in de regio.

Samenwerking tussen het Kankercentrum van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ en het Toon Hermans Huis Maastricht betekent voor de patiënt meer duidelijkheid en, indien gewenst, snelle en makkelijke verwijzing. Daarnaast is het door deze samenwerking mogelijk om het aanbod op het gebied van voorlichting en psychosociale hulp beter op elkaar af te stemmen en te optimaliseren.
Provincie:
Tag(s):