donderdag, 13. november 2008 - 11:18

Samenwerking Veiligheidsregio en Waterschap Zuiderzeeland bekrachtigd

Lelystad

Veiligheidsregio Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland ondertekenden op 12 november 2008 een convenant waarmee de samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing officieel wordt bekrachtigd

De samenwerking tussen de Veiligheidsregio en het waterschap is onderdeel van het conceptwetsvoorstel op de Veiligheidsregio’s. Afstemming met het waterschap over watergerelateerde aspecten is onderdeel van het veiligheidsbeleid van de Veiligheidsregio Flevoland.

Met de samenwerking wordt het Waterschap Zuiderzeeland al in de voorbereidende fase structureel betrokken bij planvorming rondom crisisbeheersing en rampenbestrijding.

De Veiligheidsregio en het Waterschap maken in het convenant afspraken over participatie in bestuurlijk en ambtelijke overleggen, opleiden, trainen en oefenen, daadwerkelijke inzet (repressie) tijdens calamiteiten, planvorming en risico-inventarisatie, en risico- en crisiscommunicatie

Het convenant wordt ondertekend door mr. ir. H.L. Tiesinga, Dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland, en mevrouw M. Horselenberg, voorzitter veiligheidsregio Flevoland.

Waterschap Zuiderzeeland en de diensten binnen de Veiligheidsregio werken al enige tijd samen. Een goed voorbeeld van deze samenwerking is de regionale planvorming in het kader van de Taskforce Management Overstromingen.

Waterschap Zuiderzeeland heeft een bijdrage geleverd aan die planvorming. Waterschap Zuiderzeeland was bovendien vertegenwoordigd in de oefenstaf die verantwoordelijk was voor de overstromingsoefening “Waterbassin�. (5 november jl.)

Veiligheidsregio
Nederland is opgedeeld in vijfentwintig Veiligheidsregio’s, waarvan Flevoland er één is. In de Veiligheidsregio Flevolands werken gemeenten, brandweer Flevoland, geneeskundige hulpverlening en politie Flevoland samen om beter voorbereid te zijn op nieuwe dreigingen zoals terrorisme, pandemie of nucleaire ongevallen

Veiligheidsregio Flevoland maakt multidisciplinaire plannen voor rampen en crisisbeheersing. Daarnaast adviseert de veiligheidsregio gemeenten op het gebied van pro-actie en preventiebeleid. In een veiligheidsregio wordt nauw samengewerkt met andere organisaties die van belang zijn bij de bestrijding van rampen en crises. Waterschap Zuiderzeeland en Defensie zijn daarvan twee voorbeelden.
Provincie:
Tag(s):