zaterdag, 19. januari 2008 - 11:25

Samenwerking voor leefbaar Limbrichterveld

Sittard

De gemeente Sittard-Geleen, ZoWonen, het bewonersplatform, de scholen, de winkeliersvereniging Limbrichterveld en politie slaan de handen ineen voor een leefbaar Limbrichterveld. Zij werken vanaf 7 januari intensief samen om de woon-, werk- en leefomgeving in Limbrichterveld te verbeteren. Onder het motto “zwerfafval? Samen oppakken!� wordt als eerste het zwerfafval aangepakt. Dit is vooral rondom de scholen een groot probleem.

Al langer waren de zogenaamde snoeproutes rondom de scholen in Limbrichterveld een ergernis voor de buurt. Lege flesjes, chipzakjes, kauwgom, blikjes die vervuilen het straatbeeld en zetten de leefbaarheid onder druk. Dat was reden genoeg voor partijen om de handen ineen te slaan. Iedereen draagt zijn steentje bij: de gemeente en de winkeliers hebben extra afvalbakken geplaatst. Politie en stadswachten houden een extra oogje in het zeil en delen boetes uit. “En we kennen geen pardon�, zo zegt wethouder Ingrid Widdershoven. “We moeten laten zien dat we het probleem serieus nemen�.

De school (ic. Leeuwenborgh) zet gedurende 8 uren per week Vixia in om de snoeproutes schoon te houden, tot aan het winkelcentrum toe. Daarnaast laat Leeuwenborgh stagiaires van de leergang Veiligheid toezicht houden in de omgeving van de school. Zo Wonen zet in de omgeving van de Hoogbouw en in het Eisenhowerpark (flat 1, 2, 3) de Stichting Buitenkans gedurende 1 dag per week in om het zwerfvuil op te ruimen.


Maar het blijft niet bij zwerfafval. Limbrichterveld is het pilot-project waarin ervaring moet worden opgedaan met een grootschaliger, integrale aanpak, en met een veranderende werkwijze van de reinigingsdienst van de gemeente. In Limbrichterveld start de gemeente met een proef om niet via standaardroutes de buurt schoon te houden maar op beeldkwaliteit.
De gemeente heeft regelmatig overleg met iedereen die in Limbrichterveld een bijdrage kan leveren aan de omgeving. “geen kleine projecten die onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd, maar een integrale aanpak van de hele wijk. Van zwerfafval tot het herinrichten van wijkvoorzieningen. Dat is volgens mij dè manier waarop je een wijk in zijn geheel kunt laten opbloeien�, aldus verantwoordelijk wethouder Ingrid Widdershoven. Samenwerking, betrokkenheid en inzet van alle betrokkenen moet ertoe leiden, dat Limbrichterveld op heel veel fronten een flinke face-lift krijgt.
Provincie:
Tag(s):