woensdag, 26. maart 2008 - 22:26

Samenwerkingovereenkomst brandweer ZuidWest

De Wolden

De samenwerkingsovereenkomst brandweer ZuidWest is dinsdag ondertekend door de burgemeesters van de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel en Westerveld. De ondertekening vond plaats in kazerne Noordwijk in De Wolden. Brandweer ZuidWest bestaat uit 24 beroepskrachten en 230-240 vrijwilligers. Zij richt zich op een verzorgingsgebied van bijna 130.000 inwoners.

De ondertekening is een mijlpaal in het bestuurlijk proces; samenwerken doen de vier gemeenten vanaf 2007 in een praktijkpilot. Het doel van de samenwerking is de brandweerzorg binnen en tussen de vier gemeenten efficiënter en effectiever te organiseren en daarnaast de kwetsbaarheid van de brandweerzorg te verkleinen.
De gekozen vorm van samenwerken is uniek in Noord-Nederland en leidt tot versterking van de beroepsondersteuning aan de vrijwilligers.

In 2006 gaven de burgemeesters opdracht aan de brandweercommandanten om onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden voor verdergaande samenwerking.
In gezamenlijk overleg is er een notitie opgesteld. Hierin werden de kaders aangegeven om de samenwerking via twee pilots vorm te geven.

In 2007 zijn de pilots van start gegaan met accenten op de financiële aspecten en de praktijk. De uitvoering van de pilots is uitgevoerd onder leiding van vijf teamleiders binnen het backoffice (bedrijfs- en ondersteuningsbureau).
Provincie:
Tag(s):