donderdag, 14. februari 2008 - 19:44

Sappi moet boete betalen na illegale lozing

Maastricht

Het Functioneel Parket is een transactie overeengekomen met papierfabrikant Sappi Maastricht B.V. in verband met het overtreden van de Wet verontreiniging oppervlaktewater. De transactie bedraagt in totaal 25.000 euro, zo meldt het Functioneel Parket.

Het Regionaal Milieuteam van de Politie Limburg-Zuid heeft, in samenwerking met het Waterschapsbedrijf Limburg, op 19 maart 2006 en op 13 januari 2007 geconstateerd dat door de Maastrichtse papierfabrikant via een hemelwaterriool zonder vergunning werd geloosd op het verbindingskanaal tussen het Bassin en de Zuid Willemsvaart.

Het onderzoek leverde op dat op 19 maart 2006 door productieproblemen een teveel aan cassé (papierpulp) was ontstaan dat niet meer kon worden opgevangen in de daarvoor bestemde buffers. De vrijgekomen cassé werd door medewerkers van het bedrijf met water weggespoten naar de op het terrein aanwezige kolken waarna de verdunde cassé via het hemelwaterriool is terechtgekomen in het oppervlaktewater.

De op de werkvloer aanwezige medewerkers waren in de veronderstelling dat het rioolstelsel van de fabrieksstraat was aangesloten op de eigen zuiveringsinstallatie. Bij het bedrijf was echter bekend dat dit riool rechtstreeks op het oppervlaktewater loosde. Door de lozing kleurde het oppervlaktewater witachtig. Cassé is geen giftige stof maar tast wel tijdelijk de zuurstofhuishouding van het oppervlaktewater aan.

Op 13 januari 2007 werd wederom een lozing op het oppervlaktewater via hetzelfde hemelwaterriool van het bedrijf geconstateerd. De oorzaak van deze lozing is in het onderzoek niet komen vast te staan en was overigens in geringe mate belastend voor het oppervlaktewater.

Naar aanleiding van de incidenten heeft papierfabrikant Sappi voorzieningen getroffen in het hemelwaterrioolsysteem waardoor dergelijke lozingen op het oppervlaktewater in de toekomst niet meer kunnen plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):