donderdag, 14. augustus 2008 - 10:07

Schaapskudde actief in Leidschendam-Voorburg

Leidschendam-Voorburg

In de vroege ochtend van zondag 17 augustus trekt een kudde van ongeveer 250 schapen voor de tweede maal dit jaar van Nootdorp naar Leidschendam-Voorburg. De gemeente zet deze schaapskudde in om het openbaar groen op de steile taluds van de Sijtwendetunnel en langs het Zijdepad, de Zijdesingel, de Kastelenring, de Tuinenlaan en het Oude Veenpad te begrazen.

Een professionele herder met bordercollie van de firma Oosthoek uit Berkel en Rodenrijs begeleidt de kudde. Deze duurzame manier van groenonderhoud is milieuvriendelijk en draagt bij aan de ecologische ontwikkeling; flora en fauna hebben er baat bij. Door schapen een paar keer per jaar kortstondig als grasmaaier in te zetten verschraalt de bodem waardoor andere plantensoorten een kans krijgen en er meer variatie in de begroeiing komt. Dit zorgt voor bloemrijker grasland. Bovendien zijn schapen via hun vacht en uitwerpselen goede verspreiders van zaden. Insecten, vogels, amfibieën en kleine zoogdieren ondervinden van begrazing geen nadelen; die hebben zij bij mechanisch maaien wel.

De schapen worden een gedeelte van de tijd gehoed; zij grazen ook regelmatig binnen een flexibele afzetting. De schaapskudde heeft ongeveer twee weken nodig om het openbaar groen in de ruim drie kilometer lange spoorstrook te begrazen.
Provincie:
Tag(s):