dinsdag, 20. mei 2008 - 9:53

Schaapskudde wordt ingezet voor heide

Driebergen

Vanaf donderdag 22 mei wordt een kudde Kempische heideschapen ingezet voor het beheer van diverse heideterreinen op de Utrechtse Heuvelrug. Tussen Veenendaal, Zeist en Amersfoort trekt een kudde van 350 schapen rond onder leiding van de herders José Struik en Huub Schuppel en José Struik. Herder op de Heuvelrug is een project van Staatsbosbeheer, Landgoed Den Treek-Henschoten en Het Utrechts Landschap.

Om het dichtgroeien door gras en struiken van heidevelden tegen te gaan worden grazers ingezet. Een gescheperde kudde (een kudde onderleiding van een herder) brengt diverse voordelen met zich mee. Er kan gestuurd begraasd worden, daardoor worden ook kleine percelen onderhouden. De schapen zijn door het grazen in de heidevelden transporteurs voor zaad. Doordat zij trekken van het ene naar het andere gebied is een uitwisseling van zaden mogelijk.

Heidebeheer kan ook plaatsvinden door plaggen. Een schaapskudde zorgt door begrazing voor een geleidelijker overgang van heide naar bos, bij plaggen is dit niet het geval. Daarnaast worden brede bospaden, waar de kudde grazend doorheen loopt, ook onderhouden. Planten en dieren van bosranden profiteren van een opener bos waar licht verder in doordringt.
Provincie:
Tag(s):