dinsdag, 22. januari 2008 - 11:53

Schade door grote branden fors toegenomen

Groningen

Het aantal grote branden neemt fors toe. Verzekeraars telden vorig jaar 108 branden met elk een schade van ten minste één miljoen euro. De totale schade door deze grote branden bedroeg vorig jaar 450 miljoen euro. Dat is 50% meer dan in 2006, toen de schade door grote branden uitkwam op 290 miljoen euro.

Ook de cijfers voor het vierde kwartaal van 2007 lagen fors hoger dan een jaar eerder. Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars ziet in de schadecijfers een extra aansporing om brandpreventie hoger op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten.

Volgens Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars onderstrepen de cijfers het belang van brandpreventie. Hij roept de overheid en de politiek op om brandpreventie serieuzer te nemen en het niet bij 'vrome woorden' te laten.

'Het is aan de overheid om een voortrekkersrol te vervullen. Niet alleen door voldoende middelen vrij te maken, maar ook door voorop te lopen in het 'mentaal programmeren' van het belang van brandveiligheid in eigen kring. De knop moet om', aldus Weurding. De directeur van het Verbond van Verzekeraars noemt concrete maatregelen als sprinklerinstallaties voor alle overheidsgebouwen, een rookmelder in iedere woning, betere beschikbaarheid van bluswater en 'meer rood op straat'.
Provincie:
Tag(s):