maandag, 18. februari 2008 - 10:00

Schadeloket N201 maandag operationeel

Amstelhoek

Op 18 februari opent het Schadeloket N201+. Alle claims kunnen nu op één plaats worden ingediend. De provincie Noord-Holland en de gemeenten hebben ook nieuwe afspraken gemaakt over het moment waarop een eventuele schadevergoeding kan worden uitgekeerd.

Bij het Schadeloket N201+ kunnen bewoners en bedrijven terecht die schade ondervinden van het N201+ programma, de vernieuwing en verlegging van de N201 tussen Hoofddorp en Amstelhoek. De provincie Noord-Holland en de gemeenten willen hiermee de dienstverlening aan bewoners en bedrijven verbeteren. Het Schadeloket zorgt voor de hele procedure vanaf aanvraag tot en met de afhandeling van de claim. Voorheen gebeurde dit bij de provincie en betrokken gemeenten afzonderlijk. De eigenlijke behandeling wordt gedaan door een onafhankelijk adviesbureau. Het Schadeloket is gehuisvest in het Projectbureau N201+ op Schiphol-Rijk.

De gemeenten en provincie hebben verder afgesproken dat wanneer alle partijen – gemeente, provincie en belanghebbende – het eens zijn over de hoogte van het schadebedrag bij een zogenoemde claim voor planschade, dit bedrag aan de belanghebbende kan worden uitgekeerd. Voorheen kon dat pas nadat de planologische wijziging (die de planschade feitelijk veroorzaakt) onherroepelijk was geworden.
Dit betekent dat gedupeerden aanzienlijk eerder over het schadebedrag kunnen beschikken.
Provincie:
Tag(s):