donderdag, 13. november 2008 - 19:30

Schapen grazen in Park Woudhuis en het Matenpark

Apeldoorn

Een schaapskudde graast vanaf vrijdag 14 november bij de geluidswal in park Woudhuis. De inzet van de schapen voor het beheer van grasland is onderdeel van het voornemen om milieuvriendelijker om te gaan met groen. Het ‘begrazingsproject‘ is een initiatief van de gemeente Apeldoorn.

De kudde graasde eerder dit jaar in het park Woudhuis en in het Matenpark. Dit keer zijn de schapen twee weken verantwoordelijk voor het beheer van het gras in deze parken. De schapen beginnen met grazen in park Woudhuis en zullen later naar het Matenpark gaan. Een herder zal de schapen daarbij begeleiden.

De schaapsherder hoedt zijn kudde in Apeldoorn met een hond. Deze honden houden de schapen bij elkaar en leiden ze langs plekken die niet begraasd mogen worden. Loslopende honden kunnen de kudde verstoren. Daar wordt hondbezitters gevraagd hun hond in de buurt van de kudde aan te lijnen en uit de buurt van de kudde te houden.

Het beheer door de schapen heeft als voordeel dat de structuur van de bodem verbetert zodat nieuwe zaden kunnen kiemen en de beplanting meer variatie vertoont. De schapen bewerken met hun hoeven de bodem en doordat ze zaden meedragen in hun vacht, verspreiden zo allerlei plantensoorten. Daarnaast zijn ze ook gewoon leuk om te zien en trekt het veel publiek aan. Iedereen die naar de kudde wil komen kijken is van harte welkom.
Provincie:
Tag(s):