zondag, 27. januari 2008 - 19:48

Scheper Ziekenhuis start fractuurpreventiepoli

Emmen

Het Scheper Ziekenhuis is gestart met een fractuurpreventiepoli. Op deze polikliniek worden alle patiënten die ouder zijn dan 50 jaar en een fractuur (botbreuk) hebben, beoordeeld op de aanwezigheid van onderliggende osteoporose (botontkalking).

Het is van essentieel belang dat osteoporose vroegtijdig wordt onderkend, zodat de behandeling zo vroeg mogelijk kan worden gestart. Het betreft hier een samenwerkingsproject tussen de specialismen interne geneeskunde, geriatrie en chirurgie/orthopedie.

In eerste instantie worden alle patiënten vanaf 50 jaar met een fractuur per brief geïnformeerd en na een week thuis telefonisch benaderd of zij een onderzoek naar de aanwezigheid van osteoporose willen ondergaan. Patiënten met een fractuur die zijn opgenomen, worden tijdens ziekenhuisopname benaderd.
Provincie:
Tag(s):