woensdag, 14. mei 2008 - 18:25

Scheuren in vloer in Chasséparking

Breda

Deze week is besloten om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar bouwkundige problemen die zich voordoen in de parkeergarage Chasséparking aan de Claudius Prinsenlaan in Breda. Dit onderzoek is nodig omdat scheurvorming is geconstateerd in de garagevloer en er op meerdere plaatsen sprake is van lekkages.

In november 2001 is de Chasséparking in gebruik genomen. Na verloop van tijd traden lekkages op in de garage en werden (haar)scheurtjes ontdekt in de vloer en wanden van de garage. Verschillende reparaties werden uitgevoerd, maar zonder blijvend succes. Zo bleek het injecteren van het beton niet afdoende. In 2004 werden nieuwe voegen in de bestrating op het dak van de garage aangebracht om de uitzetting van bestratingsmaterialen te kunnen opvangen. Het aantal lekkages nam daarna echter niet af, maar toe.

De huidige lekkages die voortvloeien uit de dakconstructie zijn gelokaliseerd. Besloten is het lekwater op te vangen in een gootconstructie en af te voeren naar het rioleringssysteem van de garage.
De kosten hiervoor worden geraamd op maximaal € 200.000 en kunnen worden gedekt binnen het budget van het Parkeerbedrijf.
Provincie:
Tag(s):