zaterdag, 16. augustus 2008 - 18:43

Schinvelds bos weer bezet

Schinveld

In het laatste weekend van augustus gaan actievoerders van Stop Awacs en Groenfront! weer een stuk Schinvelds bos bezetten om verdere bomenkap te voorkomen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor deze bezettingsoefening. De actievoerders geven daarbij uitleg over hoe men ongezien het bos in kan komen, worden er boomhutten gebouwd en wordt er geoefend in geweldloos verzet tegen de politie.

De actievoerders in Schinveld laten in het betreffende weekend van zich horen omdat minister Cramer van VROM dan op last van een dwangsom een nieuw besluit over de NIMBY-procedure moet hebben genomen, zo bepaalde de Raad van State onlangs.

De kale vlakte die in januari 2006 overbleef na de bomenkap van 6 hectare bosgebied, is inmiddels weer redelijk begroeid. Een kort kiezelpad met daaraan een herdenkingsmonument, markeert de ‘oude’ ingang naar het toenmalige actiekamp.
Provincie:
Tag(s):