woensdag, 27. februari 2008 - 20:23

Schip ‘Heemskerck’ gaat op sleep

Groningen

De gemeente Groningen staat open voor suggesties voor behoud van het schip ‘Heemskerck’. In afwachting van een vervolg wordt het schip versleept naar de Scandinavische havens aan het Winschoterdiep. Dat is de uitkomst van een overleg van wethouder Jannie Visscher met een aantal betrokkenen en vrienden van de overleden eigenaar Kars Thaden.

Enkele betrokkenen willen met een plan komen. Hiervoor hebben zij de tijd gekregen tot 1 april. Dan wil de gemeente een besluit nemen over de toekomst van het schip. Inmiddels heeft de gemeente ook contact met de familieleden van de overledene. Met hen wordt nader overleg gevoerd over de afhandeling van de erfenis. In januari heeft de gemeente al een aantal persoonlijke zaken van boord gehaald en in bewaring genomen.

Kort na Thadens overlijden in januari dreigde de Heemskerck te zinken. De gemeente heeft daarop het beheer overgenomen en het schip tijdelijk vastgelegd met staalkabels. Omdat de huidige situatie niet veilig is voor het scheepvaartverkeer en tot schade kan leiden wil de gemeente het schip binnenkort weghalen uit de Noorderhaven. Deze werkzaamheden zullen op 3 maart beginnen. Dit wordt aangekondigd bij het schip en door een gemeentelijke bekendmaking in de Groninger Gezinsbode van 27 februari a.s.. Er zal zo veel mogelijk vanaf het water worden gewerkt om overlast voor het wegverkeer te beperken.
Provincie:
Tag(s):