dinsdag, 11. maart 2008 - 22:05

Schiphol start met hinderbeperkende maatregelen

Amsterdam

De maatregelen zijn onderdeel van het Convenant Hinderbeperkende maatregelen dat is overeengekomen tussen de Ministeries van VROM en V&W, de provincie Noord-Holland, de gemeenten Haarlemmermeer, Amstelveen en Amsterdam, Luchtverkeersleiding Nederland, KLM en Schiphol Group. Vanaf 13 maart wordt er gestart, dat maakte de gemeente Amsterdam dinsdag 11 maart bekend.

In het convenant zijn 21 maatregelen voor de korte termijn, de periode tot 2010, opgenomen om hinder in de regio als gevolg van het vliegverkeer te beperken.

De maatregelen zijn tijdelijk van aard. Als het blijkt dat de maatregelen effectief zijn, kan worden besloten dit in de regelgeving vast te leggen of kan de proefperiode worden verlengd.

Voorbeelden van maatregelen zijn: de invoering van andere vliegroutes en vliegprocedures, onderzoek naar en maatregelen tegen hinder door grondgeluid en het ontmoedigen van de meest lawaaiige vliegtuigen met name ’s nachts. Amsterdam Airport Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland en KLM zijn in 2007 gestart met het invoeren van de maatregelen uit het convenant.
Provincie:
Tag(s):