maandag, 31. maart 2008 - 11:36

Schokker wil wachtlijsten reduceren tot nul

Leeuwarden

De wachtlijsten voor de jeugdzorg in Fryslân vertonen een redelijk stabiel beeld. Dat blijkt uit de rapportage die de provincie Fryslân over 2007 heeft opgesteld. Daarmee staat de Friese jeugdzorg er goed voor in vergelijking met het landelijke beeld. Gedeputeerde Tineke Schokker is echter nog niet tevreden, zij wil de wachtlijsten op nul hebben.

De wachtlijsten in de jeugdzorg staan momenteel in een brede politieke en maatschappelijke belangstelling. Nadat eind 2006 in een groot deel van Nederland de wachtlijsten waren weggewerkt, stegen ze weer in 2007. In Fryslân bleef deze groei relatief beperkt. Na april 2007 zette eerst een daling van het aantal wachtenden in, in december 2007 vond weer een lichte stijging plaats. Die stijging is vooral toe te schrijven aan een stijgende vraag.

Gedeputeerde Tineke Schokker-Strampel is positief gestemd over de rapportage en ziet de ontwikkelingen in de jeugdzorg met vertrouwen tegemoet. “Er wordt op een goede manier samengewerkt tussen alle organisaties die betrokken zijn bij jeugdzorg�, zo zegt Schokker. “Dat is van essentieel belang om de jeugdzorgproblematiek op een goede manier het hoofd te kunnen bieden. In Fryslân zijn we op de goede weg, maar er is nog een berg werk te verzetten om de wachtlijsten helemaal weg te werken. Daar wil ik absoluut naartoe�. Schokker voert intensief overleg met het Rijk, de Friesland Zorgverzekeraar en de uitvoerende organisaties over de wachtlijstproblematiek.

De afgelopen jaren is in Fryslân veel geïnvesteerd in de jeugdzorg om de wachtlijsten weg te werken. De jeugdhulpverlening wist de afgelopen jaren steeds meer cliënten te helpen. Waren dat er in 2005 nog 1450, in 2006 werden er 1560 jongeren geholpen en in 2007 maar liefst 1960, vierhonderd meer dan het voorgaande jaar. Tegelijk steeg echter ook de hulpvraag, waardoor de wachtlijst nog niet weggewerkt kon worden. Gemiddeld wachten er nu 217 kinderen op geïndiceerde zorg, ruim 60% daarvan wordt binnen 9 weken geholpen.

De provincie rapporteert sinds 2005 regelmatig over de ontwikkelingen in de wachtlijsten in de jeugdzorg. Daarvoor worden op verschillende peildata metingen verricht. Daarin zijn uiteraard fluctuaties mogelijk, maar over een langere periode bezien constateert de provincie een stabiel beeld. In het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2008 staat beschreven op welke manier de provincie in de toekomst de wachtlijsten weg wil werken.
Provincie:
Tag(s):