woensdag, 9. juli 2008 - 17:04

Schokland krijgt eigen straatnamen en postcode

Emmeloord

Vanaf vandaag, 9 juli, krijgt Schokland, het Werelderfgoed in de Noordoostpolder, eigen straatnamen. Dit om de herkenbaarheid van Schokland te vergroten. Dit meldt de gemeente op haar site.

De bewoners van Schokland krijgen allemaal een nieuw adres. De kosten die aan de straatnaamwijzigingen verbonden zijn, worden door de gemeente betaald. Zo is Schokland de elfde kern geworden naast de al bestaande 10 dorpen.

Het aanwijzen van straatnamen voor Schokland heeft ook een praktisch pluspunt. Op deze manier is het voor de hulpdiensten duidelijker waar zij bij calamiteiten moeten zijn.

Vrienden van Schokland
De straatnamen zijn voorgesteld door de Vrienden van Schokland in overleg met de beheerder, het Flevolandschap. De straatnamen duiden op landschappelijke en historische kenmerken van het gebied. Zo zijn er straatnamen als Oud Emmeloorderweg, Ruïnepad en Rivierduinpad.
Provincie:
Tag(s):