maandag, 29. september 2008 - 8:39

Scholen hebben invloed op rekenprestaties

Den Haag

Op 23 procent van de Nederlandse basisscholen leren leerlingen minder goed rekenen dan verwacht mag worden. Deze scholen kunnen hun resultaten verbeteren door de onderwijskwaliteit te verhogen.

Dit concludeert de Inspectie van het Onderwijs in haar rapport 'Basisvaardigheden rekenen-wiskunde in het basisonderwijs', dat staatssecretaris Dijksma op ... aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

De inspectie heeft vastgesteld dat rekenzwakke scholen op verschillende onderdelen van het onderwijsproces slechter presteren dan rekensterke scholen. Zo zorgen leraren er minder vaak voor een taakgerichte werksfeer, is hun uitleg onduidelijker en betrekken ze de leerlingen minder actief bij de les. De zorg en begeleiding op rekenzwakke scholen blijft achter. Rekensterke scholen besteden ook meer tijd aan reken-wiskundeactiviteiten.

Deze constateringen maken het zeer waarschijnlijk dat rekenzwakke scholen door het verbeteren van het onderwijsproces de rekenvaardigheid van hun leerlingen kunnen verbeteren

Het niveau van het rekenen op scholen blijkt deels af te hangen van de achtergrond van leerlingen. Leerlingen op scholen met veel achterstandsleerlingen lopen aan het eind van de basisschool gemiddeld een half jaar achter op leerlingen van scholen met weinig achterstandsleerlingen.

Tegelijkertijd zijn de verschillen tussen scholen met dezelfde leerlingsamenstelling ook groot. Er zijn scholen met veel achterstandsleerlingen waar beter gerekend wordt dan op sommige scholen met weinig achterstandsleerlingen. De school kan dus wel degelijk het verschil maken.
Provincie:
Tag(s):