woensdag, 23. januari 2008 - 9:52

Scholen moeten een permanent anti-pestbeleid voeren

Groningen

Pesten is een hardnekkig probleem waar basisscholen dagelijks mee te maken hebben. 10 tot 15 procent van de basisschoolleerlingen zegt één of meer keer per week gepest te worden.

Om pesten tegen te gaan, is op 24 basisscholen als pilot de PRIMA anti-pestmethode geïntroduceerd. Scholen worden ondersteund door de regionale GGD en de onderwijsbegeleidingsdienst (OBD).

Met PRIMA (ProefIMplementatie Antipest-beleid) wordt pesten op school-, groeps- en individueel niveau aanpakt. Daarnaast worden ook de ouders erbij betrokken en krijgt de school intensieve begeleiding van de regionale GGD of onderwijsbegeleidingsdienst.

De methode bestaat uit een handleiding, lesmateriaal en een training, voor leerlingen, scholen en regionale begeleiders. De methode is gebaseerd op de aanpak die de psycholoog en wetenschapper Dan Olweus uit Noorwegen heeft ontwikkeld. Zijn methode is succesvol geïntroduceerd in onder meer Noorwegen, Canada, Finland en België. Nu is het ook naar de Nederlandse situatie vertaald.
Provincie:
Tag(s):