dinsdag, 4. maart 2008 - 21:22

Scholieren aan de slag in het landschap

Rolde

Jongeren van het AOC Terra in Assen presenteren komende donderdag een advies- en beheerplan voor het ’t Ruigeveld te Rolde aan gedeputeerde A. Haarsma (PvdA) en wethouder van onderwijs E.H. Uding-Blok van de gemeente Aa en Hunze. Maar voordat het plan wordt aangeboden gaan de jongeren zelf aan het werk in het veld om zelf al invulling te geven aan het beheersplan. Daarbij zal de gedeputeerde de jongeren een handje helpen.

De scholieren (AOC Terra) hebben het beheerplan zelf onder begeleiding van Landschapsbeheer Drenthe en docenten van het AOC Terra opgesteld. Bedoeling is dat jongeren het terrein, eigendom van Accare, ook zelf gaan beheren. Daarnaast zullen er vier doedagen georganiseerd worden om het beheerplan gedeeltelijk te realiseren.

Het project wordt gefinancierd uit het ‘Programma leren voor duurzame ontwikkeling’ van de drie noordelijke provincies en betreft een samenwerkingverband van Drents Agrarisch Jongeren Kontakt, STAMM Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe.

De Steunpunten vrijwilligerswerk in Drenthe zijn betrokken en vervulden een brugfunctie om scholen te informeren en interesseren voor het project. Met dit project wordt een koppeling gemaakt tussen maatschappelijke stages en duurzaamheid. Scholieren in het voortgezet onderwijs maken via een maatschappelijke stage op deze manier kennis met landelijk gebied, de stagebiedende organisaties Landschapsbeheer Drenthe en vrijwilligerswerk.
Provincie:
Tag(s):