zondag, 7. september 2008 - 19:55

Scholieren ‘Doorzettuh’

Hengelo

Hengelo doet mee aan een landelijke actieweek om schooluitval te voorkomen. Jongeren en ouders kunnen een telefoontje of brief verwachten om te checken of de jongeren staan ingeschreven bij een school. Dit heeft de gemeente Hengelo laten weten.

Jongeren mét startkwalificatie hebben, zeker op de langere duur, tweemaal zoveel kans op een baan en kunnen hun talenten beter ontplooien. Het kabinet wil dat veel meer jongeren een startkwalificatie halen (havo/vwo of mbo 2-diploma) en het aantal nieuwe schooluitvallers terugdringen tot maximaal 35.000 in 2012.

Dat is een halvering ten opzichte van 2002. Staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft daarom in de eerste helft van 2008 afspraken gemaakt met alle regio’s in Nederland. Ook wethouder Janneke Oude Alink heeft het voorkomen van schooluitval hoog op de agenda staan.

Actieweek ‘Doorzettuh’ van 8 – 12 september
Veel scholieren weten de stap van het vertrouwde vmbo naar het grote of onbekende mbo niet te maken en haken in de zomer af. Daarom vindt van 8 tot 12 september in het hele land de actieweek ‘Doorzettuh!’ plaats, waarin medewerkers van Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters (RMC) en Bureau Leerplicht nagaan of alle leerplichtige jongeren in september hun opleiding daadwerkelijk vervolgen of een opleiding starten.

De actieweek is een initiatief van OCW en Ingrado, de landelijke brancheorganisatie voor leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Het is aan de regio’s zelf om invulling aan deze actieweek te geven.
Provincie:
Tag(s):