woensdag, 11. juni 2008 - 17:54

'Scholieren meer beschermen tegen luchtvervuiling'

Amsterdam

Onderzoek van Milieudefensie toont aan dat scholieren aan hogere concentraties van luchtvervuiling worden blootgesteld dan tot nu toe wordt gedacht. 'De luchtkwaliteitsnormen worden lang niet overal gehaald en zijn bovendien gebaseerd op jaargemiddelden. Op de momenten dat kinderen op school zitten, op werkdagen net na de spits, is de feitelijke emissie nog veel hoger', zegt Ivo Stumpe, medewerker verkeer bij Milieudefensie woensdag.

Minister Cramer heeft een Algemene Maatregel van Bestuur in de maak die extra bescherming zou moeten bieden aan groepen mensen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling. Ouderen, zieken en kinderen moeten niet langdurig verblijven op locaties waar de normen overschreden (dreigen) te worden.

Kern van het voorstel is het om binnen 300 meter van een snelweg en binnen 50 meter van een provinciale weg te bezien of daar de normen overschreden worden. Is dat het geval, dan mag daar geen nieuwe school of verzorgingscentrum worden gebouwd.

Die dubbele eis, van afstand en luchtkwaliteit wordt zelden overschreden. Volgens Milieudefensie is het jaargemiddelde van de concentratie op een bepaalde locatie onvoldoende om de schadelijkheid ervan te bepalen. Immers, kinderen zitten altijd vlak na de spits op school en worden daarom aan veel hogere emissies blootgesteld.

Om dit vermoeden te onderbouwen heeft Milieudefensie laten onderzoeken hoe groot dat verschil is. In twee voorbeelden zijn de reguliere rekenmodellen aangepast om de situatie tijdens schooluren te simuleren.

Het resultaat was veelzeggend: de verkeersgerelateerde bijdrage aan de luchtvervuiling (dat is het meest schadelijke deel van de fijnstofcocktail) is tijdens werkdagen overdag 28-35% hoger dan het jaarlijks gemiddelde. Dat zou betekenen dat scholieren die naar een school gaan die nog net aan de norm voldoet desondanks aan ontoelaatbaar hoge concentraties worden blootgesteld.

Milieudefensie is niet van plan om een nieuwe modellenoorlog te ontketenen. 'Wel willen we de minister vragen om nadrukkelijk rekening te houden met het feit dat de bestaande modellen onvoldoende de feitelijke blootstelling aan luchtvervuiling weergeven. Strengere eisen aan de lucht en een ruim afstandscriterium van een vervuilende weg zijn noodzakelijk', benadrukt Stumpe.

De commissie VROM van de Tweede Kamer spreekt donderdag 12 juni met minister Cramer over de voortgang van dit dossier.
Provincie:
Tag(s):