donderdag, 26. juni 2008 - 15:34

Scholieren mishandeld door politieagenten

Middelburg

Het Openbaar Ministerie en de rijksrecherche hebben het onderzoek naar aanleiding van het politieoptreden tijdens de scholierendemonstraties op 23 november 2007, afgerond. Tijdens deze demonstratie heeft de politie geweld toegepast met de lange wapenstok. Naar aanleiding hiervan zijn drie aangiftes binnen gekomen bij de politie.

Het OM is op basis van het onderzoek van mening dat twee politieambtenaren onnodig geweld hebben gebruikt. Hen zal mishandeling ten laste worden gelegd.

Op 23 november 2007 gingen scholieren in Middelburg de straat op om te demonstreren tegen de 1040 urennorm. Uit het onderzoek van de rijksrecherche blijkt dat ten tijde van de demonstratie verschillende meldingen zijn binnengekomen waaruit bleek dat de leerlingen veel hinder veroorzaakten.

De politie heeft ter plaatse geconstateerd dat de leerlingen een kruispunt bezet hielden waardoor het verkeer geen doorgang kon vinden. Tevens werd geconstateerd dat er binnen de groep van ongeveer 500 leerlingen met volle blikjes frisdrank en rauwe eieren werd gegooid. Ook werd er vuurwerk afgestoken.

De politie heeft de groep leerlingen daarop meerdere malen gesommeerd weg te gaan. Indien zij dit niet deden zou er geweld worden toegepast. Omdat aan deze vordering geen gehoor werd gegeven heeft de politie zich in linie opgesteld en de demonstranten in eerste instantie met de lange wapenstok teruggeduwd. Tijdens het terugdringen van de scholieren is een agente in het gezicht geslagen.

Omdat de menigte bleef weigeren zich te verwijderen is de politie overgegaan tot het slaan met de wapenstok.

Uit het onderzoek is gebleken dat het optreden van de politie en het toegepaste geweld proportioneel is geweest. Het grote aantal demonstranten dat op de openbare weg een kruispunt bezet hield in combinatie met het verkeer dat geblokkeerd raakte en het gevaar voor personen en goederen dat was ontstaan door het gooien van volle blikjes frisdrank en het afsteken van vuurwerk rechtvaardigen het besluit om geweld in te zetten met de lange wapenstok.

Het ontruimen van het kruispunt en het uit elkaar drijven van de groep demonstranten was op dat moment absoluut noodzakelijk om de veiligheid van de leerlingen, automobilisten en andere passanten te waarborgen.

Twee politieambtenaren hebben in de visie van het OM onnodig geweld gebruikt. Tegen deze verbalisanten is ook door een scholier aangifte gedaan. Op grond van de beelden die door de media zijn vastgelegd is duidelijk geworden dat deze twee politiemensen een weglopende scholier meerdere malen op de rug en het hoofd hebben geslagen. Hen wordt mishandeling ten laste gelegd.
Provincie:
Tag(s):