dinsdag, 9. december 2008 - 21:15

Scholieren zingen Kerstliederen in verzorgingstehuizen

Emmen

Waar vind je in deze tijd nog een scholengemeenschap waar leerlingen bereid zijn te zingen in een koor en wekenlang te repeteren voor een kerstmusical in school. Ze zijn er nog steeds. Scholieren van het Hondsrug College in Emmen gaan in de adventsperiode naar vijf verzorgingshuizen in Emmen om de liedjes, die ze tijdens maatschappijleer voor de kerstmusical hebben ingestudeerd, uit te voeren.

Dinsdag was het eerste optreden in De Bleerick in Emmen, ook wordt er nog opgetreden in De Oostermarke, De Schans en De Horst op woensdag en donderdag tot slot nog in De Zuidermarke.

“De bewoners van de tehuizen zien met spanning de komst van onze leerlingen tegemoet�, zegt Ben den Hamer van het Hondsrug College. “Zij vinden het heel bijzonder dat jongeren tijd vrijmaken om bij hen op te treden.� De repetities en de uitvoeringen vallen voor een deel binnen de lestijden en tellen mee als een bijdrage voor de maatschappelijke stage binnen het Hondsrug College. Een ander deel valt onder de buitenlesactiviteiten.
Provincie:
Tag(s):