woensdag, 24. december 2008 - 11:44

Scholingsplicht voor alleenstaande ouders in de bijstand

Den Haag

Alleenstaande ouders in de bijstand met kinderen jonger dan vijf jaar moeten straks verplicht scholing volgen of een stage om hun vaardigheden te onderhouden als ze vrijgesteld willen worden van de sollicitatieplicht. Dit is de strekking van het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat gisteren is aanvaard door de Eerste Kamer.

Alleenstaande ouders worden volgens het voorstel ontheven van sollicitatieplicht als ze daarom vragen en bereid zijn zich te laten scholen. Het kabinet wil dat alleenstaande ouders die geen startkwalificatie (minimaal een diploma op havo, vwo of mbo-2 niveau) hebben van deze mogelijkheid gebruikmaken en op deze manier de kans krijgen alsnog een diploma te behalen. Bijstandsouders mét startkwalificatie kunnen kiezen om met scholing, stage of op een andere manier hun vaardigheden te onderhouden.

De ontheffing van de sollicitatieplicht en de invoering van een scholingsplicht voor alleenstaande ouders zijn aangekondigd in het coalitieakkoord. Het kabinet wil bijstandsouders in staat stellen zorg voor kinderen te combineren met scholing en ze stimuleren een zo goed mogelijke startpositie te krijgen op de arbeidsmarkt. Op dit moment heeft 68 procent van de alleenstaande ouders in de bijstand geen startkwalificatie
Provincie:
Tag(s):