woensdag, 19. november 2008 - 17:46

Schoolfruit voor Europese kinderen

Den Haag

De Europese ministers van landbouw hebben tijdens de Landbouw- en Visserijraad in Brussel ingestemd met een programma voor schoolfruit.

Dit betekent dat kinderen in de Europese lidstaten met behulp van een Europees budget van maximaal 90 miljoen euro fruit krijgen uitgedeeld op school. Het schoolfruitprogramma is op basis van cofinanciering. Dat betekent dat de lidstaten zelf ook een financiële bijdrage moeten leveren.

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is positief over dit resultaat. “Het is goed om kinderen op jonge leeftijd in aanraking te brengen met fruit. Het bevordert de gezondheid en gaat zwaarlijvigheid tegen. Daarnaast stimuleert een schoolfruitprogramma de afzet van fruit�, aldus Verburg.

Verburg is blij dat een aantal Nederlandse wensen is opgenomen in het akkoord. Zo hebben de ministers bijvoorbeeld afgesproken dat lopende programma’s, zoals smaaklessen en schoolgruiten, ook in aanmerking kunnen komen voor financiering uit Brussel.

Verder is geregeld dat, naast een overheidsbijdrage, private financiering mogelijk is zodat de sector om een bijdrage kan worden gevraagd. Tot slot heeft Verburg er voor gepleit om de administratieve kosten zo laag mogelijk te houden, vooral voor scholen.

Groningen
In Veendam is na de herfstvakantie de campagne SchoolGruiten (Groenten en Fruit) van start gegaan op twaalf basisscholen in Veendam. In totaal eten 2500 kinderen twee keer per week samen groente en fruit in de klas. De actie loopt van de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie.
Provincie:
Tag(s):