donderdag, 25. september 2008 - 11:47

Schoolgebouw de Flierefluit wordt gesloopt

Venray

De gemeente Venray laat het leegstaande schoolgebouw van de Flierefluit aan de Kiosk in Brukske slopen. In de toekomst zal er woningbouw op deze locatie komen. Tot die tijd zaait de gemeente gras in, zodat de wijk gebruik kan maken van de locatie. Door het leegstaande schoolgebouw nu alvast te slopen te slopen verwacht de gemeente vandalisme en overlast rondom het gebouw te voorkomen.

Basisschool De Flierefluit is op 1 augustus 2008 samengegaan met basisschool De Foekepot tot de samenwerkingsschool De Estafette. Dit betekent dat het gebouw van De Flierefluit leeg staat. Stichting Primair Onderwijs Venray en regio (SPOV) heeft dan ook in juli dit jaar bekendgemaakt het gebruik van het schoolgebouw te willen beëindigen.

Voor het Brukske is een masterplan opgesteld. Een van de doelen in het masterplan is een totale herstructurering en verbetering van het winkelcentrum en haar omgeving. Aan de Henri Dunantstraat komt een nieuw winkelcentrum en er komt een brede school. Op de locatie van de te slopen school is dus ruimte voor woningbouw.
Provincie:
Tag(s):