zaterdag, 14. juni 2008 - 17:57

Schooltijdbanen voor werkende ouders

Werken en toch je kinderen om 15.00 uur uit school kunnen halen. Dat moet voor ouders makkelijker worden gemaakt. Daarom willen de coalitiepartijen Pvda en CU dat ouders hun werktijden kunnen laten samenvallen met de schooltijden van hun kinderen.

Beide partijen hebben op hun partijcongressen, die dit jaar samenvielen, een plan voor schooltijdbanen gepresenteerd. De grootste regeringspartij, het CDA, sprak van een positief idee.

Al in september 2007 introduceerde de CU het begrip 'schooltijdbaan'. Er kwamen veel positieve reacties op, vooral uit de vakbeweging. Inmiddels staat de PvdA ook achter het voorstel, te meer daar dit plan kan bijdragen aan een oplossing voor de wachtlijsten in de buitenschoolse opvang.

Het CDA vraagt zich af of voor zo'n regeling de wet moet worden gewijzigd. Zij zien liever dat sociale partners in de cao's afspraken maken over schooltijdbanen. Zo kan via de cao voor elke branche een passende regeling worden gemaakt. Bovendien hoeft wat hun betreft de regeling zich niet tot twee dagen per week te beperken.

De liberalen keren zich tegen de schooltijdbanen. Veel werk moet na 15.00 uur toch gewoon door kunnen gaan. Daarom ziet de VVD liever dat de naschoolse opvang wordt verbeterd.

De vakbonden staan achter het plan. Het is volgens het CNV een prima mogelijkheid om werk en gezin te combineren. Zij hebben geen enkel bezwaar om dit wettelijk te regelen.

De werkgevers daarentegen verwerpen het plan volledig. MKB Nederland vindt zelfs dat de overheid zich hier helemaal niet mee moet bemoeien.
Provincie:
Tag(s):