vrijdag, 4. januari 2008 - 16:02

'Schoonkind uitsluiten van erfenis'

Groningen

Veertien juridische hoogleraren roepen de Tweede Kamer op om snel een wetsontwerp te behandelen en te aanvaarden, dat regelt dat erfenissen en schenkingen niet langer meer aan beide partners in een huwelijk toekomen. De hoogleraren schrijven dit in een open brief die 3 januari in een landelijke dagblad gepubliceerd is.

De huidige regeling houdt in dat erfenissen en schenkingen bij een huwelijk in gemeenschap van goederen aan de beide echtgenoten toekomen. In geval van een scheiding moeten ze dan ook worden verdeeld. Uit de praktijk en uit onderzoek blijkt dat dit onwenselijk is. Het corrigeren van de regeling is voor veel ouders een belangrijk motief voor het opstellen van een testament met een clausule die de schoonzoon of -dochter van de erfenis uitsluit. Ook het opstellen van huwelijkse voorwaarden kan een oplossing zijn. Maar in beide gevallen moet, zo schrijven de hoogleraren, de burger handelen en kosten maken.

De hoogleraren stellen dat er noch vanuit het perspectief van de schenker of erflater, noch vanuit het perspectief van de ontvangende echtgenoot doorslaggevende inhoudelijke argumenten zijn te bedenken voor het standpunt dat schenkingen en erfenissen van rechtswege gemeenschappelijk moeten te zijn.

In het voorstel is ook is een systeem van vergoedingsvorderingen opgenomen dat aansluit bij de wettelijke regeling van verrekenbedingen. Vermogensverschuivingen tussen echtgenoten worden door dit nieuwe systeem veel rechtvaardiger afgewikkeld dan nu het geval is.

In de Tweede Kamer wacht het wetsvoorstel al twee jaar op behandeling. De hoogleraren roepen op het wetsvoorstel nu te behandelen en te aanvaarden, omdat de rechtspraktijk daarmee is gediend. De hoogleraren verwachten dat het wetsvoorstel de aantrekkelijkheid van het huwelijk zal vergroten.
Categorie:
Tag(s):