donderdag, 3. april 2008 - 7:27

Schoonmaakactie Amsterdam

Amsterdam

Om in Amsterdam een schonere openbare ruimte te krijgen is er van 17 tot en met 22 maart 2008 een handhavingsactie gehouden. De actie sloot aan op de week van Nederland Schoon, waarin diverse schoonmaakacties in de stad zijn gehouden.

Het motto van deze handhavingsactie was: ‘Als u uw troep op straat smijt, bent u een hoop geld kwijt!’. Voor 184 mensen bleek dat het geval te zijn. Er zijn 37 mensen op heterdaad betrapt omdat zij afval op straat gooiden. In veel gevallen bleek er nota bene een afvalbak in de buurt te staan.

Maar liefst 147 mensen hebben niet de moeite genomen om hun huisvuil in de daarvoor bestemde afvalcontainer te gooien of hebben hun afvalzak neergezet op een tijdstip dat het niet mag. Overigens bleken veel mensen op de hoogte te zijn van de regels en de aangekondigde actie. Veel mensen bleken het doel van de actie te onderschrijven.

Er zijn voorafgaand aan de actie op de probleemlocaties opnamen gemaakt van het straatbeeld. Na enkele weken zal op deze plekken worden bepaald of de handhaving geleid heeft tot een schoner straatbeeld. Aanleiding van de actie was het gegeven dat afval en zwerfvuil in de openbare ruimte al jaren bovenaan staat in de lijst van kleine ergernissen.

Na deze actieweek zullen de handhavingsactiviteiten onaangekondigd worden voortgezet en zullen vervuilers blijvend worden beboet. Net zo lang totdat de vervuilers gaan beseffen dat het ‘normaal’ is om je aan de regels te houden en je omgeving schoon te houden. Op die manier werkt iedereen mee aan een leefbare stad.
Provincie:
Tag(s):