zaterdag, 17. mei 2008 - 20:31

Schuim langs de Noordzeekust

Den Haag

Strandwandelaars langs de hele Noordzeekust komen de laatste dagen veel schuim tegen langs de waterlijn. Dit schuim is geen zeep of vervuiling, het is puur natuur. Het wordt veroorzaakt door de schuimalg of Phaeocystisa, die door de golven opgeklopt schuim op het strand wordt achterlaten.

Dit schuim is niet schadelijk en bacteriën zijn in staat dit schuim weer af te breken. Wel kan door de hoeveelheid dode algen lokaal zuurstofloosheid optreden waardoor een nare geur optreedt.

Rijkswaterstaat heeft inmiddels langs de gehele Nederlandse kust monsters genomen en het blijkt overal om dezelfde algensoort te gaan. Uit microscopisch onderzoek blijkt dat de algenkolonies inmiddels aan het afnemen zijn en op enkele plaatsen langs de kust al geheel afwezig zijn.

Luchtwaarnemingen door de Kustwacht laten zien dat schuim voornamelijk nog voorkomt op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse kust en in mindere mate op de kust van Noord-Holland. De verwachting is dat het schuim nog enkele dagen op de stranden zal liggen.

Voor de komende weken verwacht Rijkswaterstaat geen nieuwe algenbloei op zee.
Provincie:
Tag(s):