vrijdag, 29. augustus 2008 - 20:07

Semiwaterveld Hockeyclub in gebruik

Etten-Leur

Op zondag 31 augustus a.s. om 14.15 uur stelt wethouder Jean Pierre Schouw het nieu-we semiwaterveld van Hockeyclub Etten-Leur officieel in gebruik. Naast het nieuwe veld wordt er ook een elektronisch scorebord in gebruik genomen. Na de officiële opening worden er een aantal wedstrijdjes gespeeld.

Bij Hockeyclub Etten-Leur was een van de bestaande zandingestrooide kunstgrasvelden aan vervanging toe. De wens van de hockeyclub was om over te stappen naar een andere soort kunstgrasmat. Op sporttechnische gronden is door de vereniging gekozen voor een semi-waterveld.

De voornaamste argumenten om kunstgrasvelden aan te leggen, zijn ruimtebesparing, kwali-teitsverbetering en het grotere aantal uren dat een dergelijk veld kan worden gebruikt. Het gro-tere aantal gebruiksuren van een kunstgrasveld is haalbaar door het veld voor trainingen en wedstrijden te gebruiken. Ter vergelijking: een kunstgrasveld kan nagenoeg onbeperkt worden gebruikt terwijl een natuurgrasveld maximaal 400 uur per jaar bruikbaar is voor alleen trainingen of wedstrijden.
Provincie:
Tag(s):