woensdag, 3. december 2008 - 11:51

Senaat stemt in met nieuwe aansturing ambulancezorg

Den Haag

In iedere veiligheidsregio komt er één regionale ambulancedienst. Dat betekent dat minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in totaal 25 vergunningen gaat verlenen. Dit staat in het wetsvoorstel ambulancezorg waar de Eerste Kamer mee heeft ingestemd. Doel van de wet is verhoging van kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid van de ambulancezorg en een betere afstemming met het openbaar bestuur.

De wet voorziet in een duidelijkere aansturing van de ambulancezorg. Ambulancediensten die voldoen aan prestatie-eisen op het gebied van onder meer kwaliteit kunnen een vergunning aanvragen. Provincies verlenen niet langer de vergunning maar krijgen wel een adviserende rol. Ook zorgverzekeraars en het verantwoordelijke bestuur bij grootschalige ongevallen en rampen hebben zo’n rol.

Verder moeten de zorgverzekeraars onderhandelen met aanbieders over het effectief inzetten van het beschikbare geld. In elke regio is een ambulancedienst die een vergunning krijgt voor onbepaalde tijd. Samenwerking tussen de ambulancediensten wordt essentieel, aangezien ambulances van de ene regio ook in andere regio’s kunnen worden ingezet.

De wet gaat in op 1 januari 2011. Voor die tijd dient het gehele traject van vergunningverlening te worden afgerond.
Provincie:
Tag(s):