maandag, 20. oktober 2008 - 13:00

Shell Pernis moet stofuitstoot verlagen

Pernis

Shell Pernis moet op korte termijn onafhankelijk onderzoek laten doen om grote stofuitstoot bij incidenten in de katalytische kraakinstallatie te beperken.

Deze afspraken zijn gemaakt tijdens een indringend overleg tussen de DCMR Milieudienst Rijnmond, de gedeputeerde voor milieu van de provincie Zuid-Holland Erik van Heijningen en de directie van Shell. Aanleiding voor het overleg is het incident bij Shell Pernis op 24 september, waarbij wit stof in Spijkenisse neerkwam.

Ook zal Shell onderzoeken hoe het bedrijf de reguliere stofuitstoot structureel kan verlagen. Afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken zal Shell Pernis aanpassingen uitvoeren aan de fabriek. Mogelijke hinder voor omwonenden wordt dan minder, en de milieubelasting neemt af.

Van Heijningen heeft in overleg met betrokken partijen nadrukkelijk gekozen voor maatregelen aan de installaties, en niet voor een bestuurlijke sanctie (dwangsom). “Ons doel is de overlast voor omwonenden te beperken en de milieudruk op het Rijnmondgebied te verminderen. Het opleggen van bronmaatregelen is daarvoor effectiever dan een dwangsomprocedure gericht op een eventueel nieuw incident�, aldus Van Heijningen.
Provincie:
Tag(s):