zaterdag, 18. oktober 2008 - 19:48

Shetlandpony's terug in Wapendal

Den Haag

Sinds vrijdag lopen er weer Shetlandpony’s in het duingebied Wapendal. De dieren zorgen voor meer variatie in de begroeiing omdat ze vooral de grassoorten opeten die ongewenst zijn in deze natuur.

“De Shetlandpony’s hebben vorig jaar goed werk verricht. Ze geven de oorspronkelijke natuur weer de ruimte en verlevendigen ook de buurt. We zijn dan ook erg blij met hun komst�, aldus wethouder Rabin Baldewsingh.

De inzet van Shetlandpony’s is een vorm van natuurbeheer die in Den Haag in het winterseizoen van 2007-2008 voor het eerst met succes is toegepast. De pony’s zorgen voor meer variatie in de begroeiing omdat ze vooral de grassoorten opeten die ongewenst zijn in deze natuur. Hierdoor krijgt onder andere de duinheide weer ruimte om te groeien.
Een gespecialiseerd bedrijf in natuurbeheer zorgt voor het welzijn van de pony’s. De bestaande afrastering is voldoende voor een veilige begrazing door de pony’s. Op een beschutte plek is een drinkwatervoorziening aangebracht. De Shetlandpony’s zijn gewend om buiten te leven en bij slecht weer biedt Wapendal voldoende schuilelementen voor de dieren.

Wapendal, een klein duingebied ter hoogte van de Daal en Bergselaan, vormt samen met Westduinpark en Bosjes van Poot een Natura 2000-gebied. Bescherming en instandhouding op Europees niveau zijn vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 1998. In het Beheerplan Wapendal 2007-2012 zijn de noodzakelijke beheermaatregelen voor instandhouding en verbeteringen voor de duinheide, duingrasland en duinbos opgenomen. Naast de winterbegrazing worden deze winter ook andere werkzaamheden uitgevoerd om ongewenste bomen en struiken te verwijderen. Vanwege de kwetsbaarheid van het gebied en de beperkte oppervlakte is het niet toegankelijk voor publiek.
Provincie:
Tag(s):