woensdag, 5. maart 2008 - 20:00

Singel en groen krijgen allure

Assen

De singel, het bijbehorende groen en de weg krijgen de uitstraling die passen bij een waardevol gebied als het Erfgoedkwartier in Assen. De singels zijn van grote betekenis voor de uitstraling van het cultuurhistorische centrum van de stad. In het conceptontwerp wordt de singel breder, komen er aan weerszijden van de Oostersingel en Zuidersingel bomen en komt de weg er smaller uit te zien.

Het ontwerp is een uitwerking van de gebiedsvisie voor het Erfgoedkwartier. Met de uitbreiding van het Drents Museum en het Drents Archief in dit gebied, krijgt deze kant van de binnenstad een kwaliteitsimpuls die de aantrekkelijkheid en de levendigheid versterken. Het college wil daar graag aan bijdragen door ook in de openbare ruimte verbeteringen door te voeren die de aantrekkelijkheid van het gebied vergroten. Op dit moment ligt er een concept ontwerp, dat een eerste indruk geeft van de ontwikkeling van het gebied.

Zo krijgen voetgangers de mogelijkheid langs de singel te lopen met meer zicht op de Gouverneurstuin. De Zuidersingel en Oostersingel krijgen een visuele versmalling waardoor de rijsnelheid zal afnemen. Voor de bushaltes wordt een betere oplossing gezocht. Langs de weg komen aan beide kanten bomen, wat de weg meer de allure van een laan geeft. De singel wordt verbreed en doorgetrokken richting de telefooncentrale en aan de Oostersingel.

De plannen voor het verfraaien van de singel sluiten goed aan op het ontwerp voor de nieuwbouw van het Drents Museum op de huidige parkeerplaats in de hoek van de Zuidersingel / Oostersingel. In de verdere uitwerking worden beide ontwerpen verder op elkaar afgestemd.

Het college vraagt de raad geld om het ontwerp verder uit te werken. In die uitwerking wordt ook gekeken in welke fasering het plan kan worden uitgevoerd. De uitwerking wordt voorgelegd aan betrokken en geïnteresseerde bewoners en instellingen. Na de uitwerking komt het college dan nogmaals bij de raad voor een uitvoeringskrediet.
Provincie:
Tag(s):