woensdag, 31. december 2008 - 12:02

'Sint Thomas verjaagt boze geesten'

Oudehorne

Voor de 43e maal werd ook dit jaar de wedstrijd van het zogeheten Sint Thomasluiden in Oudehorne georganiseerd. Dit oude gebruik wordt nog in slechts twee plaatsen in Friesland in ere gehouden en wel in Oudehorne en in het naburige Katlijk .
Van 21 december tot 1 januari, de periode dat de dagen het kortst zijn, worden de klokken geluid om de boze geesten te verjagen.

Het is nu vooral een aardig volksgebruik, waarbij het de kunst is om in een goed op elkaar afgestemd ritme twee klokken te luiden. Het gaat bij dat luiden om de z.g. "vierkante slag". De kleine klok komt daarbij in harmonie tussen de slagen van de grote klok. De kleine klok moet een kwartslag na de grote klok komen. Meestal wordt dit zware karwei in tweetallen gedaan.

Veel Friese kerken hebben nog een klokkenstoel nabij de kerk of op het kerkhof. Naar wordt aangenomen heeft dit weer te maken met de ondergrond waarop moest worden gebouwd. Een toren was vaak te zwaar voor de zachte veengrond, zodat werd gezocht naar een minder zwaar alternatief dat bovendien veel goedkoper was. Mede vanwege dit alles werden de stoelen gebouwd met één, twee of drie klokken. In de klokkenstoelen van Katlijk en Oudehorne hangen twee klokken, een grote en een kleinere.

Oorspronkelijk ging het Sint Thomasluiden dag en nacht door. Tegenwoordig mag er alleen van 's morgens 7 uur tot 's avonds 10 uur worden geluid. Overigens is er een tijd geweest dat de gemeente Heerenveen het luiden wilde verbieden. Men haalde op een bepaald moment zelfs de klepels uit de klokken. De Katlijkers bedachten echter steeds weer iets waardoor er toch geluid kon worden. Tegenwoordig stimuleert de gemeente Heerenveen de traditie door het geven van een subsidie.
Provincie:
Tag(s):