maandag, 24. november 2008 - 10:31

'Sinterklaas van Amsterdam’ onderscheiden

Amsterdam

Op zaterdag 22 november heeft burgemeester Cohen de Frans Banninck Cocq Penning uitgereikt aan Dries Zee in Hotel de l’Europe. De heer Zee ontving de onderscheiding in verband met zijn vele werkzaamheden voor Amsterdam, onder andere gedurende tien jaar als ‘Sinterklaas van Amsterdam’.

Dit jaar is voor de 70 ste keer de Sinterklaasintocht geweest. Dries Zee is voor de 10 de keer ‘Sinterklaas van Amsterdam’. Als bestuurslid van de Stichting Sinterklaasintocht Amsterdam en als Stads Sinterklaas heeft hij met grote inzet bijgedragen aan de organisatie en uitvoering van de intocht. Dat doet hij samen met een grote groep vrijwilligers, maar ook op andere gebieden is hij zeer actief.

Hij is sinds 1997onder meer vice-voorzitter van de Stichting Sail Amsterdam. Ook nam hij het initiatief tot de oprichting van de Stichting Samenwerking in Crisisbeheer die zich inzet voor jongeren wier ontwikkeling door omstandigheden in een impasse is geraakt. De Frans Banninck Cocq Penning wordt verleend aan diegenen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam gedurende een periode van tenminste tien jaar. Het betreft personen die uit hoofde van hun bezoldigde functie in allerlei comités en stichtingen zitting hebben gehad en op die wijze veel voor de stad hebben gedaan.
Provincie:
Tag(s):