woensdag, 19. november 2008 - 14:05

Sittard-Geleen onderzoekt gevolgen kredietcrisis

Sittard

De gemeente Sittard-Geleen gaat de lokale gevolgen van de kredietcrisis in kaart brengen. Op basis daarvan wordt vervolgens een actieplan gemaakt dat begin volgend jaar al uitgevoerd kan worden. Uitgangspunt is dat Sittard-Geleen aansluit bij het provinciaal actieplan van de Taskforce Koersvast.

De kredietcrisis raakt ook de lokale economie in Sittard-Geleen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het investeringsklimaat, de werkgelegenheid, het aantal nieuwe woningen dat wordt gebouwd, mogelijk minder omzet voor het mkb en waardedalingen van huizen. De regio Sittard-Geleen is dankzij haar industriële karakter waarschijnlijk zelfs extra gevoelig voor de gevolgen van de wereldwijde kredietcrisis. Wat die gevolgen op lokaal niveau precies zijn, wordt op dit moment onderzocht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en kunde van de provinciale Taskforce en van het bedrijfsleven in de gemeente (banken, accountants en projectontwikkelaars). Daarnaast inventariseert de gemeente welke problemen er in de verschillende bedrijfstakken en bij individuele bedrijven zijn.
Provincie:
Tag(s):