dinsdag, 2. december 2008 - 21:30

Sittardse markten verplaatst wegens Wèntjer Druim

Sittard

De gemeente Sittard-Geleen en de marktkooplieden hebben een akkoord bereikt over de verplaatsing van de Sittardse markten in verband met Wèntjer Druim 2008.

Het akkoord omvat de verplaatsing van de donderdagmarkt van 18 december naar het Tempelplein en omgeving. De markt van 11 december blijft staan op de Markt. De donderdagmarkten van 25 december en 1 januari worden een dag naar voren geschoven en vinden plaats in de Rosmolenstraat, Nieuwstraat en omgeving. De zaterdagmarkten van 13, 20 en 27 december en 3 januari kunnen op de Markt staan, maar de opstelling wordt iets verplaatst richting bebouwing.

Onderdeel van het akkoord is dat de gemeente zesduizend euro bijdraagt aan de kosten die gemoeid zijn met het voorlichten van het publiek over de verplaatsing van de markt van 18 december en de promotie van de Sittardse weekmarkt.

Het college van B&W van Sittard-Geleen besloot eind oktober om vergunning te verlenen aan Wèntjer Druim, een gezamenlijk initiatief van de Sittardse horeca en de winkeliersvereniging SOBS. Enkele marktkooplieden, gesteund door de branchevereniging CVAH, vroegen daarop bij de rechter een voorlopige voorziening aan omdat zij het niet eens waren met de geplande verplaatsing van de markten. Tijdens de zitting drong de rechtbank aan op een compromis, dat nu dus bereikt is
Provincie:
Tag(s):