woensdag, 12. november 2008 - 15:23

Sjoemelen met identiteit wordt voor gevangene moeilijker

Zoetermeer

Vandaag is in PI Zoetermeer in aanwezigheid van minister Hirsch Ballin van Justitie de Basisvoorziening Biometrie gepresenteerd. Kern van de aanpak is dat via een deugdelijke vaststelling en controle van de identiteit van verdachten en veroordeelden administratieve fouten, identiteitsfraude en persoonsverwisselingen in de hele strafrechtketen worden tegengegaan.

Bij de nieuwe methode wordt gebruik gemaakt van een digitale vingerafdruk, een digitale foto van de gedetineerde en wordt een scherpe documentscontrole uitgevoerd.

Het project Basisvoorziening Biometrie is onderdeel van het Justitie-brede Programma Informatievoorziening Strafrechtsketen (Progis). Met de invoering van de Basisvoorziening Biometrie is de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de eerste instelling in de strafrechtketen die over gaat op de nieuwe werkwijze.

De verdere uitrol van de nieuwe aanpak bij onder meer de politie, de reclassering, het openbaar ministerie en de rechterlijke macht loopt door tot 2010.
Provincie:
Tag(s):