dinsdag, 29. januari 2008 - 13:24

Sjoemelende tandarts stuurt spooknota's

Amsterdam

Zorgverzekeraar CZ heeft bij Justitie en de Nederlandse Zorgautoriteit alarm geslagen over een tandarts in Amsterdam die patiënten niet zou behandelen maar wél rekeningen aan zorgverzekeraars stuurt.
CZ vroeg de patiënten of ze bij deze tandarts waren geweest, maar die verklaarden massaal dat gedeclareerde behandelingen helemaal niet hadden plaatsgevonden of dat ze al heel lang bij deze tandarts weg waren. Sommigen verklaarden zelfs nog nooit bij deze tandarts te zijn geweest.

Er werd voor gemiddeld 5000 euro per patiënt gedeclareerd, terwijl de meeste patiënten na één bezoek al niet meer verschenen.

CZ spreekt van een grove schending van het vertrouwen. De patiënten hadden niets in de gaten over het gesjoemel omdat de tandarts rekeningen rechtstreeks naar de verzekeraar stuurt.

De tandarts is bij de FIOD/ECD aangeklaagd voor valsheid in geschrifte en oplichting. De Nederlandse Zorgautoriteit is ingeschakeld om te bewerkstelligen dat de tandarts het werken zo snel mogelijk onmogelijk wordt gemaakt. CZ heeft de autoriteiten dringend verzocht onmiddellijk op te treden.

CZ heeft inmiddels alle betalingen stopgezet en al een bedrag van 80.000 euro teruggevorderd. De tandarts is bovendien op een landelijke lijst gezet die verzekeraars gebruiken om elkaar te waarschuwen voor sjoemelende zorgverleners en consumenten. CZ kreeg de eerste signalen van andere zorgverzekeraars, die mogelijk voor nog hogere bedragen zijn opgelicht.

De tandarts reageert op geen enkele brief van CZ. Ondertussen gaat hij door met indienen van spooknota's. Toen CZ hem onlangs belde zei hij deze spooknota's te mogen indienen om zo voldoende omzet uit zijn praktijk te kunnen halen.
Provincie:
Tag(s):