donderdag, 18. september 2008 - 10:43

Sjoukje Muoisgat als slotstuk ruilverkaveling Kollumerland

Kollum

De inrichting van natuurgebied het Sjoukje Mouisgat is begin september begonnen ten noorden van Kollum. Dit is de afsluiting van het inrichtingswerk aan de ruilverkaveling in Kollumerland.

De ruilverkaveling begon in 1992 en wordt eind 2008 afgerond. In deze periode worden er veel maatregelen genomen om de wegen en de waterbeheersing te verbeteren. Daarnaast heeft het landschap 200 kilometer aan elzensingels herstelt. Natuurgebieden zijn ingericht en bospercelen zijn ingeplant. Een ruilplan is gerealiseerd voor de agrarische sector voor een efficiënt grondgebruik. De inrichting wordt gefinancierd door de Provincie Fryslân.
Provincie:
Tag(s):