vrijdag, 7. november 2008 - 16:05

Skaeve Huse op de Gemeentewerf

Tilburg

Zeven partijen hebben deze week de samenwerkingsovereenkomst Skaeve Huse ondertekend. Ook hebben ze afspraken gemaakt over het omgevingsbeheer rond de tijdelijke locatie aan de Apennijnenweg. Een deel van de Gemeentewerf aan de Tatraweg wordt de tijdelijke locatie, voor maximaal vijf jaar. Op de tijdelijke locatie worden negen wooneenheden en één kantoorunit voor de buurtbeheerder gerealiseerd.

Wethouder Jan Hamming: "Met het project Skaeve Huse willen we woonoverlast terugdringen in woonbuurten. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat de overlastgevers dakloos worden. In Denemarken is daar een slimme formule voor bedacht, die blijkt te werken. Daar zetten ze overlastgevers apart in simpele, vrijstaande containerwoningen. Dat
voorbeeld gaan we in Tilburg opvolgen. In het afgelopen jaar hebben we, samen met de partijen en de klankbordgroep, duidelijke afspraken gemaakt. Die zijn nu formeelondertekend. Dat biedt een stevige basis voor het project."

WonenBreburg gaat de containerwoningen verhuren en betaalt een deel van de kosten voor de buurtbeheerder. Johan Dunnewijk, directeur van WonenBreburg: "Een project zoals Skaeve Huse kan alleen samen opgepakt worden. Op die samenwerking mogen we trots zijn. Typisch Tilburgs, samen de schouders er onder. Ik ben ook heel blij
dat de klankbordgroep uit de wijk dit project een kans wil geven. Dat verplicht ons om het beheer zo in te richten dat de overlast tot een minimum beperkt blijft. En om adequate maatregelen te nemen als dat onverhoopt niet lukt."
Provincie:
Tag(s):