donderdag, 21. augustus 2008 - 16:33

Slim gelegde straatstenen voorkomen wateroverlast

Utrecht

Geen overstromende putten en plassen meer in Hoograven. De afgelopen driekwart jaar heeft de gemeente zestigduizend vierkante meter bestrating en parkeervakken in Hoograven vervangen door speciale klinkers met zeer brede voegen.

Door deze nieuwe vorm van verharding te gebruiken, stroomt het regenwater, in plaats van naar het riool, direct de grond in en komt het niet onnodig bij de waterzuivering terecht. De gemeente Utrecht heeft de ambitie om over vijf jaar zeventig hectare verharding in Utrecht te hebben afgekoppeld van het riool.

Op een proeflocatie in deze wijk is ook een stuk met experimentele waterdoorlatende bestrating aangelegd. De experimentele bestrating bestaat uit t-vormige, plastic steuntjes die op elke hoek van een klinker worden gelegd en als afstandhouders fungeren. Door deze techniek is het mogelijk om met ieder type baksteen een waterdoorlatende bestrating aan te leggen. Hiermee kan bijvoorbeeld ook de historische bestrating in oude wijken behouden blijven.

Tot slot is het een goedkoop systeem door hergebruik van bestaande straatstenen. Tijdens de proef wordt de invloed van de seizoenen gemeten, de invloed van het verkeer en men kijkt hoe onderhoudsgevoelig het is. De proef duurt ongeveer een jaar. Stratenmakers zijn tot 5 september de stenen met de afstandhouders aan het leggen. De locatie ligt in het hofje Huis te Vlietlaan.
Provincie:
Tag(s):