dinsdag, 8. januari 2008 - 15:39

Sloop panden Spek-Ende vanaf 14 januari

Winterswijk

Hiddink Winterswijk start in opdracht van PPS Impuls op maandag 14 januari met de sloop van het Spek-Ende. Het gaat om de panden aan de Misterstraat 76 tot en met 84. Voordat de gebouwen tegen de vlakte gaan, zijn er eerst de sloopvoorbereidingen.

Zo verwijdert het sloopbedrijf maandag de dakpannen van één van de panden, omdat er asbest in zit. Woensdag is de asbestsanering van de gebouwen. Mogelijk kan een dag erna de sloop echt beginnen.

In eerste instantie zou de sloop in de drukke decembermaand plaatsvinden. Hier is van afgezien om de overlast voor publiek en winkeliers zoveel mogelijk te beperken. Op dit moment zijn de eerste voorbereidingen al gemaakt. De omwonenden zijn gisteren geïnformeerd over de start van de sloop. De werkzaamheden zullen zo snel mogelijk plaatsvinden om de overlast tot een minimum te beperken. De prognose van de duur van de sloop is ongeveer twee weken. Voorlopig is de afsluiting gepland tot 29 januari.

De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk plaats via de achterzijden van de panden. Ondanks dat wordt de Misterstraat toch afgesloten. De straat blijft tussen Plenty Parts en café Spekende afgesloten totdat het veilig is voor het publiek. De winkels en de woningen tegenover het terrein zijn voor voetgangers wel bereikbaar. Als blijkt dat het tijdens de sloopwerkzaamheden voor voorbijgangers niet veilig is, kan besloten worden de doorgang tijdelijk volledig af te sluiten.

De asbestinventarisatie heeft uitgewezen dat in twee van de vijf woningen relatief veel asbest aanwezig is. Het gaat om het dakbeschot van deze woningen. In de overige woningen is nauwelijks asbest gevonden.

De nieuwbouw op het Spek-Ende kan mogelijk in 2009 starten. Er komen ongeveer achttien woningen en commerciële ruimten. De bestaande gevels kunnen door de slechte staat niet behouden worden. Wel is er het voornemen om ‘historisch terug te bouwen’.

PPS Impuls is een samenwerkingsverband van de gemeente Winterswijk, woningcorporatie De Woonplaats, Rabo Vastgoed en OBW. PPS wil vóór 2015 twaalf projecten in het centrumgebied van Winterswijk realiseren. De eerste zijn het Spekende, de Notaristuin, de Spoorzone, de Spoorhoek en het Siloterrein.

Het Infocentrum van PPS Impuls is gehuisvest aan de Schoolstraat 5. Het Infocentrum is elke woensdag en donderdag geopend van 8.30 tot 12.30 uur. www.ppsimpuls.nl
Provincie:
Tag(s):