maandag, 7. juli 2008 - 20:50

Sloop panden voor winkelcentrum

Leens

On een nieuw winkelcentrum te realiseren heeft de gemeente De Marne succesvol acht panden aangekocht. Deze panden waren particulier bezit maar de gemeente kon vrij vlot met de eigenaren tot overeenstemming komen.

De aankoop van het laatste pand vergde wat meer tijd. Om de planontwikkeling niet in gevaar te brengen zette de raad in de vergadering van 27 mei 2008 de eerste stap in de te volgen onteigeningsprocedure.

Recentelijk is echter ook overeenstemming bereikt met de eigenaren van het achtste pand. Na passering van de akte wordt de onteigeningsprocedure gestopt. Op 01 maart 2009 begint de gemeente met het bouwrijp maken van de grond.

De twee straten die binnen het plangebied worden aangelegd, hebben al een naam gekregen. Op voordracht van de commissie straatnaamgeving en huisnummering heeft de raad in zijn vergadering van 25 maart de volgende namen toegewezen: De Brouwerij, en De Nije Nering.
Provincie:
Tag(s):