donderdag, 13. maart 2008 - 10:19

Sluisdeur Noordersluis wordt vervangen

IJmuiden

Rijkswaterstaat vervangt woensdag 19 maart 2008 tussen 03.00 uur en 21.00 uur de roldeur met de onderrolwagens van de Noordersluis aan de kanaalzijde van het zeesluizencomplex te IJmuiden. Tijdens de deurwisseling test Rijkswaterstaat tevens de aangepaste en verbeterde energievoorziening van het gehele sluizencomplex. Dit heeft Rijkswaterstaat bekendgemaakt.

Scheepvaart gestremd – wegverkeer geen hinder
De aanpassingen van het systeem zorgen ervoor dat de bedrijfsvoering eenvoudiger is geworden. De afrondende testen vinden plaats binnen de periode van de deurwisseling: tussen 09.00 uur en 14.00 uur. De Noordersluis is gedurende de deurwisseling gestremd voor de scheepvaart.

Stremming scheepvaartverkeer
Tijdens het testen van de energievoorziening zijn ook de andere drie sluizen, namelijk de Midden-, Zuider- en Kleine sluis, gestremd voor de scheepvaart. Het wegverkeer ondervindt geen hinder. Om zoveel mogelijk hinder te voorkomen, met name voor de gebruikers van de sluizen, combineert Rijkswaterstaat de werkzaamheden.

Bij slechte weersomstandigheden gaat de deurwisseling van de Noordersluis niet door. Wel het testen van de energievoorziening. Rijkswaterstaat heeft de omgeving per brief geïnformeerd. De scheepvaart is begin februari door Haven Amsterdam op de hoogte gesteld.

Deurwisseling Noordersluis
Om de roldeur te vervangen worden deuren onderling gewisseld. Ook de rolwagens waarop de deur rijdt worden vervangen. De roldeur met de onderrolwagens die 6 jaar in het binnenhoofd van de Noordersluis dienst heeft gedaan wordt vervangen door een roldeur en onderrolwagens die een grote onderhoudsbeurt hebben gekregen in het deurendok in de Noordersluis.

Een sleepboot sleept eerst de roldeur vanuit de binnendeurkas van de Noordersluis naar de Velserkom. Deze kom ligt nabij de Noordersluis aan de kanaalzijde. Vervolgens wordt de gereviseerde roldeur vanuit het dok naar de kanaalkant van de Noordersluis gebracht en ter plekke geplaatst.

De deur die in de Velserkom ligt gaat naar het deurendok waar de deur wordt gereviseerd. Voor het verslepen van de deur wordt de deur eerst gevuld met lucht zodat deze gaat drijven. Duikers assisteren bij het in- en uithijsen van de rolwagens die op de railbaan op de bodem van de sluis staan. Een deurwisseling vindt eens in de vier à zes jaar plaats.

Testen energiesysteem en inzet aggregaten
Tijdens het testen van het energiesysteem is het nodig om een aantal keren de spanning – kort - van het elektriciteitsnet te halen. Rijkswaterstaat zorgt samen met de aannemer, dat het testen met zo min mogelijk hinder wordt uitgevoerd. Dit gebeurt door de inzet van aggregaten.
Provincie:
Tag(s):