maandag, 10. november 2008 - 10:31

Smiley’s voor kindvriendelijk CWZ

Nijmegen

Op dinsdag 11 november reikt de Vereniging Kind en Ziekenhuis twee Smiley’s uit aan het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen.Het landelijke keurmerk voor kindgerichte zorg is toegekend aan de kinderafdeling en de kinderdagunit.

De zorg en de voorzieningen voldoen er aan de hoge eisen die Kind en Ziekenhuis stelt.

Het CWZ verwacht dit jaar nog een derde Smiley in de wacht te slepen: de afdeling verloskunde krijgt binnenkort een certificaat van WNO/Unicef voor het verlenen van optimale begeleiding bij borstvoeding. Daarmee voldoet ook verloskunde aan alle Smiley-voorwaarden.

Kind en ziekenhuis hanteert bij de Smiley-toekenning strikte criteria. Belangrijk is onder meer dat ouders/verzorgers vrijwel voortdurend bij hun kind mogen zijn. Bijvoorbeeld door ’s nachts te blijven slapen en door aanwezig te mogen zijn bij het toedienen van narcose en bij het wakker worden na een operatie. Andere criteria zijn de goede voorbereidingen van het kind tijdens het anesthesiespreekuur, de informatie over de rechten van het kind en de verzorging door speciaal opgeleide kinderverpleegkundigen.

De landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis wil het welzijn bevorderen van het kind vóór, tijdens en na een opname in het ziekenhuis. Kinderen komen in het ziekenhuis immers in een 'vreemde' wereld terecht, waar ze vaak onaangename behandelingen moeten ondergaan. Zonder goede opvang en begeleiding kunnen kinderen nog jarenlang de gevolgen van een ziekenhuiservaring ondervinden. De Vereniging Kind en Ziekenhuis streeft er daarom naar dat de medische en verpleegkundige zorg en de begeleiding die kinderen in het ziekenhuis krijgen in alle opzichten op hen is afgestemd.
Provincie:
Tag(s):